Arvovalta – opas arvojen hyödyntämiseen 2020-luvun johtamis- ja asiantuntijatyössä- Jukka Saksi

249 Sivut
bookCoverFor

Yhteenveto

Arvovalta tarjoaa ajankohtaisen näkökulman arvojen hyödyntämiseen
kriisiviestinnässä sekä johtamis- ja asiantuntijatyössä.
Arvot mielletään helposti vaikeasti hahmotettaviksi mainoslauseiksi,
vaikka niiden pitäisi ennen kaikkea vastata sidosryhmien tärkeimpiin
kysymyksiin ja tukea johtamista sekä asiantuntijatyötä.
Jokaiselle
organisaatiolle on muotoutunut jonkinlaiset arvot, mutta niitä
ei ole välttämättä kiteytetty eikä kirjattu muistiin. Jos arvojen kytkös
arjen toimintoihin on vähäinen, on vaikea viestiä uskottavasti.
Muuttuvassa maailmassa arvot kuitenkin vaikuttavat yhä vahvemmin
myyntiin, työnantajakuvaan, maineeseen ja luottamukseen
ja sitä kautta sidosryhmien valintoihin. Siten hyvin kiteytetyt,
jalkautetut ja viestityt arvot luovat johtamiseen uudenlaista valtaa.
Kirja kuvaa mediallistuneen toimintaympäristön
haasteita ja mahdollisuuksia esimerkkien kautta.
Se sisältää kiinnostavia haastatteluja ja tarjoaa
myös viitekehyksen arvojen kiteyttämiseen.
Syvällistä ja filosofista keskustelua herättävä teos on tarkoitettu
ensisijaisesti yritysten johdolle ja omistajille, yrittäjille, hallitusten
jäsenille, julkisen sektorin johtajille, viestintäammattilaisille ja
viestiville asiantuntijoille.
Kirjailija(t):
Muoto:
E-kirja
Sivut:
249
Kielet:
suomi
Julkaistu:
6.5.2020
E-kirjan kustantaja:
Kauppakamari
ISBN e-kirja:
9789522466273