Bilder av människan- Stig Fhanér

221 Sivut
bookCoverFor

Yhteenveto

Stig Fhanér tecknar en bild av psykologins historia och de olika skolorna eller traditionerna. Psykologins skilda sätt att se på människan och de krafter som inverkar på hennes utveckling beskrivs, liksom olika psykologiska förhållningssätt. Några vetenskapsteoretiska grundbegrepp inom psykologin blir också förklarade. Boken ger en god bakgrund till alla former av psykologistudier.

Kärnan i boken utgörs av en grundlig genomgång av tre traditioner inom personlighetspsykologin, nämligen behaviorismen, den humanistiska upplevelsepsykologin och den klassiska psykoanalysen. Portalfigurerna är B F Skinner, Carl Rogers och Sigmund Freud. Författaren ger en levande skildring av dessa tre färgstarka personligheter och deras liv ur vilka så fruktbara teorier växte fram.
Kirjailija(t):
Muoto:
E-kirja
Sivut:
221
Kielet:
ruotsi
Julkaistu:
20.5.2019
E-kirjan kustantaja:
Natur & Kultur
ISBN e-kirja:
9789127122963