Forum haastaa ajattelemaan ja keskustelemaan!
Forum 1 Suomalainen yhteiskunta kannustaa ajattelemaan ja ottamaan kantaa. Yhteiskunnan haasteiden ja mahdollisuuksien kautta osoitetaan erilaisten päätösten olevan arvovalintoja, joihin aktiiviset kansalaiset vaikuttavat.
Forum on lukion historian ja yhteiskuntaopin oppimateriaalisarja.
Näytä lisää