Forum 3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (OPS16)
    
Jaa kirja    
Forum haastaa ajattelemaan ja keskustelemaan!
Forum 3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma tarkastelee sekä Suomea että Eurooppaa osana globaalia maailmaa. Teoksessa pohditaan monia tärkeitä kysymyksiä yhteiskuntien, talouden ja kansainvälisen politiikan näkökulmista.
Forum on lukion historian ja yhteiskuntaopin oppimateriaalisarja.
Näytä lisää