Forum haastaa ajattelemaan ja keskustelemaan!

Forum 4 kansalaisen lakitieto tutustuttaa lukijan oikeuden maailmaan. Kirjassa tarkastellaan muun muassa yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia, oikeusjärjestyksen perusperiaatteita, hyvän hallinnon periaatteita sekä kansainvälistä oikeutta ja ympäristöoikeutta.

Forum on lukion historian ja yhteiskuntaopin oppimateriaalisarja.
Näytä lisää