Yhteiskuntafilosofian kysymykset koskettavat jokaista. Idea 3 Yhteiskuntafilosofia tarkastelee valtaa, vapautta, tasa-arvoa, omistamista, demokratiaa, identiteettiä ja kestävää kehitystä. Kenen pitäisi saada päättää yhteisistä asioista? Mikä on reilu tapa jakaa vaurautta? Kuka on vastuussa yksilöiden hyvinvoinnista? Kirja antaa monipuolisen työkalupakin yhteiskunnan ymmärtämiseen.

Idea on lukion filosofian oppimateriaalisarja.
Näytä lisää