Keho ja mieli - johdatus psykofyysiseen psykoterapiaan tarjoaa tietoa kehopsykoterapiasta ja sen kayttomahdollisuuksista niin terveydenhuoltoalan ammattilaisille kuin muille aiheesta kiinnostuneille. Kaikessa psykoterapeuttisessa työskentelyssä pyritään helpottamaan psyykkisen tilan avautumista asiakkaan tavoittelemalle muutokselle. Kehopsykoterapiassa tuetaan mielen toiminnan herkempää tiedostamista sellaisena kuin nämä toiminnot ilmenevät ruumiillisesti ja ihmissuhteissa.
Keho ja mieli on ensimmäinen suomenkielinen oppikirja kehopsykoterapiasta. Teos tarjoaa syventavaa tietoa tasta psykoterapian erityismetodista ja esittelee mahdollisuuksia yhdistää kehopsykoterapia useimpiin muihin yleisesti kaytossa oleviin terapiamuotoihin.
George Downingin haastattelu perehdyttää lukijan Suomeen vakiintuneen kehopsykoterapeuttisen työn pääsuuntaukseen. Muut artikkelit valottavat kehopsykoterapeuttisen työskentelyn mahdollisuuksia, edellytyksiä, soveltuvuutta, riskejä ja monia hyötyjä erilaisissa kliinisissä yhteyksissä niin tapausesimerkkien kuin syventävän pohdinnan avulla. Ne lisäävät ymmärrystä ihmisen mielellisen ja kehollisen kokonaisuuden kohtaamiseen paitsi kokeneille psykoterapeuteille, myös jokaiselle sosiaali- ja terveysalan asiakastyötä tekevälle ammattilaiselle.
Teoksen kirjoittajat ovat käyttäneet kehopsykoterapeuttista lähestymistapaa työssään ja kokeneet sen muuttaneen oman psykoterapeuttisen työnsä aiempaa selkeämmäksi, avoimemmaksi, monipuolisemmaksi, tasa-arvoisemmaksi ja mielekkäämmäksi.
Kirja on helppolukuisuudessaan ja syvällisyydessään korvaamaton apu niin terapiataitojaan kehittävälle ammattilaiselle kuin hänen asiakkaalleenkin.
Näytä lisää