Kulta-aika
  
Jaa kirja    
Valistuksen vuosisata, 1700-luku, synnytti Turun Kuninkaallisessa Akatemiassa luonnontieteiden kulta-ajan. Aikakausi korosti tieteen hyödyllisyyttä yhteiskunnalle ja vaikutti koko Suomen kehitykseen.
Kulta-aika esittelee eri tieteenalojen kansainvälisiä yhteyksiä ja aatevirtauksia, saavutuksia ja henkilöitä valistuksen ajalta. Kirjassa tavataan muun muassa fyysikkopiispat Browallius, Mennander ja Gadolin, tutkimusmatkailijat Kalm ja Spöring sekä tähtitieteilijä ja matemaatikko Lexell, talousmies Chydenius ja historioitsija Porthan.
FT ja TkT Johan Sten tutkii ja opettaa matemaattisten tieteiden historiaa Helsingin yliopistossa.
Näytä lisää