Kulttuuripolitiikan liikkuvat rajat
  
Jaa kirja    
Miksi julkiselle kulttuuripolitiikalle on edelleen tarvetta? Teoksessa kulttuuripolitiikkaa avataan kapeasta institutionaalisesta lokerosta kohti monisyisempää arvojen kamppailua ja hallinnan pyrkimystä.
Kirjassa esitetyt kulttuuripoliittiset kysymykset kytkeytyvät ensisijaisesti suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta ne eivät ole irrallaan muusta maailmasta. Teos on tarkoitettu oppikirjaksi humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille kursseille, jotka käsittelevät kulttuurin sääntelyä ja kulttuurin poliittisia ulottuvuuksia. Kirja on samalla puheenvuoro uuden sektorirajat ylittävän kulttuuripoliittisen hahmotustavan puolesta.
Näytä lisää