Nainen, sano piutpaut sille, mitä "pitäisi"
    
Jaa kirja    
Naiseuteen ja naisena olemiseen liittyy paljon odotuksia: sisäisiä, ulkoisia, tietoisia ja tiedostamattomia. Kuuntele, miten valjastat naiseuden omaksi voimavaraksesi.
Näytä lisää