Nemesis divina
    
Jaa kirja    
”Ken voi välttää Herran kostoa? Älä ole julma ja kova. Ei armoa ole sille, joka ei osoita armeliaisuutta.”
Nemesis divina - Jumalan kosto sisältää ruotsalaisen luonnontutkijan Carl von Linnén (1707-1778) omaperäistä pohdintaa ihmisen motiivien ja tekojen seurauksista ja moraalisen käytöksen merkityksestä.
Hänen tieteellinen suurtyönsä, eliölajien luokittelu ja niiden nimeäminen kaksiosaisilla tieteellisillä termeillä pohjautuu systemaattiseen tutkimukseen eri eliöiden havaittavista eroavaisuuksista. Entä koskevatko luontoon liittyvät lainalaisuudet myös ihmisen havaittuja tekoja ja niiden seurauksia? Seuraako pahoista teoista rangaistus, jos ei ihmiselle itselleen, niin hänen jälkeläisilleen?
Linné oli varma, että näin käy ja hän kertoo Nemesis divinassa lukuisin hurjin ja nykylukijaakin puistattavin esimerkein tunnettujen aikalaisten ja historiallisten henkilöiden tapauksista. Nämä varoittavat esimerkit Linné on kirjoittanut poikaansa varten. Hän myös siteeraa teoksessaan usein Raamattua ja suosikkifilosofiaan stoalaista Senecaa.
Kääntäjä Tuomo Aho on teoreettisen filosofian dosentti. Hän on suomentanut useita filosofisia teoksia.
Näytä lisää