Mihin tarvitaan matematiikkaa - tai uskonnonopetusta? Mitä hyötyä koulunkäynnistä on tulevaisuutta ajatellen? Koulujen väliset erot oppimistuloksissa pakottavat tarkastelemaan oppimisen edellytyksiä moniarvoisessa yhteiskunnassa. Opettajilla tulee olla taito opettaa siten, että opiskelu on innostavaa ja mielekästä. Myös digitaaliset oppimateriaalit ja sähköiset oppimisympäristöt asettavat uusia haasteita opettajille. Miten koulu ottaa huomioon erilaiset oppijat ja heidän tarpeensa? Opettajan ammattietiikkaa oppimassa kuvaa keinoja lisätä opettajan työn ja oppimisen mielekkyyttä. Opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta löytämään opiskeluunsa ja elämäänsä pitkäkestoinen tarkoitus. Yhteiskunnan vaatimusten edessä opettajaa kannattelee sisäistetty ammattietiikka, joka auttaa tekemään kestäviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja. Teos tarjoaa sekä tutkimustietoa että konkreettisia pedagogisia ideoita opettajan työn tueksi. Se soveltuu niin opettajille, vanhemmille kuin opettajaksi opiskelevillekin.
Näytä lisää