Osalliseksi onnellisuudesta
    
Jaa kirja    
-Mitä on onnellisuus ja hyvä elämä?
-Miten erittäin onnelliset ihmiset elävät?
-Mitä hyötyä onnellisuudesta on?
Tutkimusten mukaan jopa 40 % onnellisuuden avaimista on ihmisen omissa käsissä. Tutkimusten avulla on myös arvoitu, että positiivisen elämänasenteen vaikutus elämänpituuteen saattaa olla seitsemästä kymmeneen vuotta.
Onnellisuutta on siis mahdollista oppia. Onnentaidot sisältää 14 käytännön onnellisuusharjoitusta, joiden tehokkuudesta on tieteellistä näyttöä. Helppojen harjoitusten avulla lukija voi lisätä onnellisuuttaan ja saada samalla hyvä elinvuosia lisää.
Näytä lisää