Päätöksenteon illuusiot- Tuomas Leisti, Hanna Poskiparta

Arvostelu 3.7
9h 52min
202 sivua
bookCoverFor

Yhteenveto

Taikurit tietävät hyvin, kuinka rajoittunut ihmisen mieli on. Monien taikatemppujen takana on tarkkaavaisuuden siirtäminen johonkin tempun suorittamisen kannalta epäolennaiseen, jolloin katsojalle jää illuusio siitä, että taikuri on lukenut hänen ajatuksiaan. Taikatemppu osoittaa mielenkiintoisella tavalla sen, miten pieni osa valinnoistamme todellisuudessa syntyy tietoisen ajattelumme piirissä.

Tämä kirja murtaa havainnollisesti rationaalisen päätöksenteon illuusiot. Kirjan opeilla ymmärrät, miten teet päätöksiä ja miten voit tarvittaessa harkita päätöksiäsi paremmin. Kirja esittelee päätöksentekoon liittyvää tutkimusta niin psykologian, aivotutkimuksen, kognitiotieteen kuin filosofiankin suunnista.

Joustava mieli ja kyky tunnustaa oma erehtyväisyys on rationaalisempaa kuin sokea usko omaan loogiseen ajatteluun. Emme useimmiten voi tietää ennakolta, mikä on oikea päätös, joten rationaalinen toiminta vaatii jatkuvaa luovimista ja uuden tiedon yhdistämistä päätöksiin.

Psykologian tohtori Tuomas Leisti toimii psykologian lehtorina Metropolia AMK:ssa sekä vierailevana tutkijana Helsingin yliopiston psykologian oppiaineessa. Tuomas on tehnyt väitöskirjansa tietoisuuden roolista päätöksenteossa ja tavoista, joilla ihmiset perustelevat päätöksiään. Päätöksenteon ja tietoisuuden lisäksi hänen tutkimuskohteenaan ovat olleet visuaalinen havaitseminen, mediapsykologia sekä laadun kokemus ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksessa.

Psykologi Hanna Poskiparta työskentelee Novetos Oy:ssä valmentajana, organisaatiokonsulttina ja coachina. Työskennellessään asiakkaiden kanssa Hanna oivalluttaa tunnistamaan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä, rohkaisee katsomaan asioita uudenlaisista näkökulmista ja kannustaa tekemään päätöksiä, joihin voi sitoutua. Hanna ammentaa osaamistaan pitkästä kokemuksesta työpsykologina, konsulttina, kehittäjänä ja johtajana.
Lukija(t):
Muoto:
E-kirja, Äänikirja
Äänikirjan kesto:
9h 52min
sivua E-kirja:
202
Kielet:
suomi
Julkaistu:
28.4.2022
Äänikirjan kustantaja:
Tuuma-kustannus
ISBN Äänikirja:
9789523702448
E-kirjan kustantaja:
Tuuma-kustannus
ISBN E-kirja:
9789523702455

© Tuuma-kustannus (Äänikirja)

© Tuuma-kustannus (E-kirja)