Positiivinen kasvatus
  
Jaa kirja    
Lapsi ei opi uusia taitoja komentamalla ja rangaistuksin. Siten saamme aikaan vain loputtomia valtataisteluja, jotka usein johtavat lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen. Tottelemisen sijaan voisimme opettaa lasta ajattelemaan itse ratkaisuja hankaliin tilanteisiin.
Positiivisen kasvatuksen ydin on lapsen empaattinen kohtaaminen. Empatia on lapsen hyväksymistä sellaisena kuin hän on - vielä asioita opettelevana ja parhaansa yrittävänä. Kun lapsi tuntee olonsa turvalliseksi sekä saa tarpeeksi läheisyyttä, hän voi paremmin. Myös kuormittavat konfliktitilanteet vähenevät, kun lapsi kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi.
Käytännönläheinen ja lempeä teos opastaa kasvattajia ja vanhempia toteuttamaan positiivista kasvatusta arjessa. Kirja antaa työkaluja, joiden avulla voi lisätä lapsen ja aikuisen yhteyttä, opettaa hyvinvointi- ja tunnetaitoja sekä puuttua rakentavasti ei-toivottuun käyttäytymiseen.
Näytä lisää