Rätten att kritisera överheten- Christer Hellmark, Ingemar Folke

61 Sivut
bookCoverFor

Yhteenveto

Kampen för tryckfriheten har pågått alltsedan tryckteknikens tillkomst. Tryckfrihetens vänner och fiender har grupperat sig på liknande sätt från tid till tid. Argumenten för och emot har nästan alltid varit desamma. Christer Hellmarks skrift Rätten att kritisera överheten kom ut för första gången 1978, som ett inlägg i den tidens grundlagsdiskussioner. Den behandlar den svenska tryckfrihetens historia från 1400-talet fram till 1949. När regeringen gav en utredning i uppdrag att undersöka om det går att avskaffa tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen blev det aktuellt med en nyutgivning. Tiden efter 1949 behandlas i en nyskriven text av Ingemar Folke. Han tar upp hoten från EU och idén om en teknikoberoende grundlagsreglering, och diskuterar om tillkomsten av Internet och andra tekniska landvinningar har minskat betydelsen av en stark tryckfrihetslagstiftning.

Muoto:

E-kirja

Sivut:

61

Kategoriat:

Kielet:

ruotsi

Julkaistu:

13.4.2018

E-kirjan kustantaja:

Leopard förlag

ISBN e-kirja:

9789173434317