Riippuvuus perheessä- Henna Pirskanen, Johanna Järvinen-Tassopoulos

225 E-kirjan
bookCoverFor

Yhteenveto

Rahapeli- ja päihdeongelmat koskettavat lukuisia suomalaisia. Ne heijastuvat riippuvuuden kanssa kamppailevan lisäksi hänen sosiaaliseen lähiympäristöönsä. Vaikutukset ovat kokonaisvaltaisempia ja monimutkaisempia kuin yleisesti ajatellaan. Vanhemman päihdeongelma voi vaikuttaa esimerkiksi nuorten rikoksilla oireilun taustalla.

Riippuvuus perheessä avaa riippuvuuden moninaisia vaikutuksia läheisiin ja nostaa esiin muun muassa puolisoiden sekä lasten ja nuorten näkökulman. Lähtökohtana toimivat läheisten omat määrittelyt perheistään ja heille tärkeistä perheenjäsenistä. Teos tarjoaa uutta tietoa sukupolvien välisistä kytköksistä, kuten vanhemmista, jotka ovat huolissaan rahapeliongelmasta kärsivästä aikuisesta lapsestaan, tai aikuisista lapsista, joille on paljastunut ikääntyneen vanhemman riippuvuus. Teoksessa tarkastellaan myös lasten asemaa rahapeli- tai päihdeongelman varjossa ja riippuvuudesta kärsiville ja heidän läheisilleen suunnattuja palveluja sekä pohditaan perheenjäsenten resilienssiä ja selviytymistä.

Riippuvuus perheessä soveltuu perhetutkimuksen, päihde- ja rahapelitutkimuksen, kasvatustieteiden, sosiaalityön ja yleisemmin yhteiskuntatieteiden opiskelijoille ja tutkijoille. Lisäksi se sopii ammattilaisille ja kokemusasiantuntijoille, jotka työskentelevät päihteiden käyttäjien ja rahapelaajien sekä näiden läheisten parissa.
Muoto:
E-kirja
E-kirjan sivumäärä:
225
Kielet:
suomi
Julkaistu:
30.11.2021
E-kirjan kustantaja:
Gaudeamus
ISBN e-kirja:
9789523457096

© Gaudeamus (E-kirja)