Saavutettava viestintä
  
Jaa kirja    
Saavutettavuudesta puhutaan, kun erilaisia yleisöjä ja käyttäjiä halutaan palvella mahdollisimman yhdenvertaisesti. Tilojen fyysisen esteettömyyden lisäksi sen piiriin kuuluu myös esimerkiksi median saavutettavuus. Saavutettavan viestinnän tavoitteena on, että kuka tahansa voi osallistua yhteiskuntaan - arkeen, työelämään ja kulttuuriin.
Viestin välittymistä voivat rajoittaa aistivammat, erilaiset kognitiiviset rajoitteet tai kielirajoitteet, esimerkiksi maahanmuuttajilla vasta kehittyvä kielitaito. Saavutettava viestintä edellyttää kohderyhmien tarpeiden tuntemista, eriytynyttä asiantuntemusta ja monenlaisten välineiden hallintaa.
Saavutettava viestintä esittelee käytännönläheisesti ja konkreettisesti, millaisia keinoja esteiden poistamiseen ja kiertämiseen on tarjolla. Tulkkaus- ja käännöspalvelujen ohella saavutettavuus voi tarkoittaa viestinnän tapojen monipuolista hyödyntämistä. Teos myös osoittaa, että saavutettavuus palvelee kaikkia. Esimerkiksi julkisten palvelujen tekstejä tarvitaan usein monella kielellä. Selkokielinen teksti on helpompi konekääntimelle, mikä voi vaikuttaa sen kääntämiskustannuksiin.
Teos soveltuu kääntämisen ja tulkkauksen sekä viestinnän lähialojen opetukseen. Se on erityisen hyödyllinen myös poliitikoille, virkamiehille ja julkisten palvelujen tuottajille.
Näytä lisää