Käytännönläheinen ja runsaasti esimerkkejä sisältävä teos uusille tai uudessa tilanteessa oleville johtoryhmille. Kirjasta saa tukea strategiseen johtamiseen, muutoskitkan vähentämiseen ja asioiden sujuvoittamiseen. Teos kertoo strategisesta johtamisesta teorian ja kokemuksen äänellä. Aihetta käsitellään aikaansaamisen kulttuurin, teoilla johtamisen, yhdessä onnistumisen ilon, innovatiivisuuden ja johtajuuteen kasvun kautta. Kirjassa on sekä teoriaa että käytännön esimerkkejä, miten johtoryhmä voi toimillaan vaikuttaa: miten muutoksen kitkan saa pienenemään, asioita saa sujumaan ja päätökset vaikuttamaan yritysten haasteellisessa arjessa. Teoksen uudistetussa painoksessa on otettu huomioon nykyajan mukanaan tuomat vaatimukset, kuten etäkokouskäytännöt ja etäjohtamisen haasteet. Lisäksi kirjassa on eväitä yrityksen strategiseen viestintään muuttuneessa maailmassa ja uusia ajatuksia esimerkiksi coachausta ja kehityskeskusteluja harjoittaville. Se antaa myös tuoreita ajatuksia johtamisen ja osaamisen kehittämiseen sekä uusien innovaatioiden luomiseen.
Näytä lisää