Uskonto on kautta aikojen inspiroinut taiteilijoita luomaan musiikkia, kirjallisuutta, kuvia, tanssia ja teatteria. Uskonto ja siihen liittyvät ilmiöt kiinnostavat myös eri tieteenalojen tutkijoita. Mediassa uskontoa ei voi sivuuttaa, kun puhutaan globaaleista yhteiskunnallisista ja kulttuurisista ilmiöistä.

Valo IV-VI tutkii uskontoa elävänä, ajankohtaisena ja vaikuttavana osana nykykulttuuria ja yhteiskuntaa. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan uskontoa suomalaisessa yhteiskunnassa, toisessa keskitytään uskontoon tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa, ja kolmannen osan aiheena on uskonnon ja median suhde.

Valo on lukion uskonnon oppimateriaalisarja.
Näytä lisää