Ympäristökäsikirja
  
Jaa kirja    
Miten Suomen kunnat pystyvät vastaamaan ympäristöhaasteeseen?
Ympäristökriisi ympärillämme kiihtyy. Onneksi olemme jo ryhtyneet ratkaisemaan ongelmaa ja asettaneet tavoitteita sitä varten. Haasteenamme onkin nyt päästä näihin tavoitteisiin. Tiiviiksi paketiksi puettu Ympäristökäsikirja kuntapäättäjille pureutuu tähän haasteeseen ja auttaa luotsaamaan Suomen kuntia kohti kestävää tulevaisuutta.
Käsikirja tarkentaa, mitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi voidaan tehdä ja minkälaisia poliittisia päätöksiä kunnissa on tehtävä, jotta luonnon monimuotoisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteisiin oikeasti myös päästään. Kirja sopii kaikille, jotka haluavat konkreettisesti edistää kestävyyttä.
Kuinka Suomen kunnat pystyvät vastaamaan ympäristöhaasteeseen? Miten kunnat voisivat rahoittaa ympäristötekojaan? Mitkä ovat ne pullonkaulat hallinnoissa, jotka estävät ympäristötekojen toteuttamisen? Ratkaisuehdotukset ja konkreettiset suositukset on kerätty viimeiseen lukuun, joka toimii muistilistana päättäjille.
Käsikirjan kirjoittajina on huippututkijoita, kokeneita kuntapäättäjiä, ministeriöiden ja järjestöjen edustajia. Kirjan on Kalevi Sorsa -säätiössä ideoinut ja toimittanut Samuli Sinisalo.
Näytä lisää